מעבר למילים 

Beyond Words

For the complete program press here

In the news:

Tel Aviv Municipality site:

© Copyright 2013-2020_ Muzaplus - All rights reserved
i24 News
i24 News

Haaretz newspaper:

© Copyright 2013-2020_ Muzaplus - All rights reserved